dimecres, 20 de març de 2013

10 conseqüències de la proposta de rebaremació, 10 raons per a fer la vaga


1.- La rebaremació està basada en la premissa més que discutible de la Conselleria d’Educació que “els millors són els que aproven les oposicions”.
Un autèntic insult al professorat interí que no té l’oposició aprovada i ha demostrat amb la seua experiència docent que és igual de bon professional que qualsevol altre.

2.- Qüestiona, per tant, la dignitat de la tasca docent del professorat interí.
Des de fa un temps, la Conselleria d’Educació ha engegat una campanya per desprestigiar el professorat valencià: és absentista i malfeiner. Per això cal augmentar-li les hores lectives, retallar plantilles i salari. I ara es basa en noves mentides per justificar la rebaremació de les borses.

3.- Substitueix arbitràriament el criteri de l’antiguitat pel de la competitivitat entre companys i companyes.
L’antiguitat és el criteri principal que s’usa en qualsevol procediment: concurs de trasllats, desplaçaments i supressions, i fins ara també en les borses de treball. Competir i no col·laborar, aquesta és la política de la Conselleria.

4.- Milers de docents poden perdre el seu lloc estable en la borsa i, per tant, la possibilitat de continuar treballant després d’anys de prestar serveis.
Aquest fet és el més greu de tota la proposta, perquè pot condemnar a l’atur la majoria de docents que no tindran perspectiva de trobar una altra feina mai més.

5.- Introdueix diferències en el col·lectiu de professorat interí (entre el que quede en les borses) segons el criteri d’haver aprovat o no una oposició.
Uns es queden com estan i altres s’han de rebaremar contínuament en funció de si han aprovat o no la fase d’oposició.

6.- Genera una angoixa permanent en el col·lectiu que depén de la rebaremació, pendent cada any de si convoquen o no oposicions.
Un malviure innecessari que ja està creant ansietat en el col·lectiu. En eixe sentit, la Conselleria en té prou d’ofertar una sola plaça per a rebaremar tota la llista de la borsa afectada per la convocatòria.

7- La substitució d’uns docents per altres no posarà fi a les retallades ni garantirà llocs de treball.
És una mesura totalment innecessària. La manera que tot el món treballe és posar fi a les retallades i recuperar les plantilles i totes les places que s’han perdut aquests anys. A més, aquesta substitució d’una per altres va en la línia del control ideològic i polític, com ja està passant en el cos d’inspecció, com ho estan intentant amb les direccions i amb una part del professorat via comissions de serveis en el contracte programa.

8.- Complica la gestió i el control de les borses de treball i de l’adjudicació.
L’ordenació actual és estable i, per tant, transparent. Tot el món sap qui té per davant i pot controlar qualsevol irregularitat, denunciar-la i subsanar-la. Ara no es garantirà aquesta transparència perquè s’han de controlar les moratòries, qui té l’oposició aprovada i qui no, qui aprova i qui no en futures convocatòries i, segons el resultat, qui es rebarema i qui no. Tot un degavell que serà difícil de gestionar per a garantir que les adjudicacions es realitzen amb un mínim de garanties.

9.- Si es publica com a ordre desapareix la Comissió de seguiment, el mecanisme de control de la gestió de les borses. 
En aquesta comissió estaven presents els sindicats. Periòdicament s’avaluava el funcionament de les borses i qualsevol problema es tractava i resolia en aquest àmbit. Sense aquesta comissió no hi ha cap mecanisme de control.

10.- La Conselleria vol aplicar la seua proposta en les oposicions de 2013.
En aquestes oposicions comptarà ja la primera moratòria en el cos de mestres i l’única en la resta de cossos. A tres mesos escasos de les proves, quan fins ben avançat el curs no estava prevista la convocatòria d’oposicions, la Conselleria canvia les regles de joc al professorat interí de les especialitats convocades. Una autèntica falta de respecte i un nou maltractament cap al professorat.